Nạp tiền Liện hệ FB Admin
Nhắn tin với admin
XEM UY TÍN Liên hệ FB Admin
  • 1 manhkt
  • 2 Duy Võ Lương
  • 3 taodeptrai123
  • 4 Minh Truong
  • 5 Phạm Long
mua ban acc lmht SonVeCan đã mua Tài khoản #14443 giá 50,000đ - 6 giờ trước taodeptrai123 đã mua Tài khoản #14303 giá 29,000đ - 13 giờ trước Hùng Kay đã mua Tài khoản #12271 giá 9,000đ - 14 giờ trước Hùng Kay đã mua Tài khoản #12575 giá 9,000đ - 14 giờ trước Hùng Kay đã mua Tài khoản #14338 giá 29,000đ - 14 giờ trước taodeptrai123 đã mua Tài khoản #14424 giá 50,000đ - 14 giờ trước taodeptrai123 đã mua Tài khoản #14435 giá 50,000đ - 14 giờ trước taodeptrai123 đã mua Tài khoản #14429 giá 50,000đ - 15 giờ trước Trần Nhật Tiến đã mua Tài khoản #14402 giá 50,000đ - 16 giờ trước manhkt đã mua Tài khoản #14426 giá 50,000đ - 16 giờ trước manhkt đã mua Tài khoản #14436 giá 50,000đ - 16 giờ trước Khanh Ngô đã mua Tài khoản #14412 giá 50,000đ - 16 giờ trước tungvaboy789 đã mua Tài khoản #14346 giá 29,000đ - 22 giờ trước thanhphat124 đã mua Tài khoản #14323 giá 29,000đ - 22 giờ trước Nguyễn Hoài Nam đã mua Tài khoản #14423 giá 50,000đ - 22 giờ trước

#69 - Vàng


● Rank: Vàng
● Tướng: 34
● Trang Phục: 17
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 34

Skin: 17

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

CARD 300,000đ

XEM ACC

ATM 210,000đ

MUA NGAY

#45 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 30
● Trang Phục: 15
● Bảng Ngọc: 70

Tướng: 30

Skin: 15

Ngọc: 70

Giảm giá: 0%

CARD 270,000đ

XEM ACC

ATM 189,000đ

MUA NGAY

#42 - Bạc


● Rank: Bạc
● Tướng: 31
● Trang Phục: 16
● Bảng Ngọc: 71

Tướng: 31

Skin: 16

Ngọc: 71

Giảm giá: 0%

CARD 250,000đ

XEM ACC

ATM 175,000đ

MUA NGAY

#51 - Bạc


● Rank: Bạc
● Tướng: 34
● Trang Phục: 19
● Bảng Ngọc: 74

Tướng: 34

Skin: 19

Ngọc: 74

Giảm giá: 0%

CARD 250,000đ

XEM ACC

ATM 175,000đ

MUA NGAY

#46 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 27
● Trang Phục: 10
● Bảng Ngọc: 70

Tướng: 27

Skin: 10

Ngọc: 70

Giảm giá: 0%

CARD 200,000đ

XEM ACC

ATM 140,000đ

MUA NGAY

#93 - Vàng


● Rank: Vàng
● Tướng: 29
● Trang Phục: 16
● Bảng Ngọc: 67

Tướng: 29

Skin: 16

Ngọc: 67

Giảm giá: 0%

CARD 200,000đ

XEM ACC

ATM 140,000đ

MUA NGAY