Nạp tiền Liện hệ FB Admin
Nhắn tin với admin
XEM UY TÍN Liên hệ FB Admin
  • 1 hokhoi14082008
  • 2 Tuyền Manh Skay
  • 3 Đinh Đtp
  • 4 baokhug2308
  • 5 thongcute890
mua ban acc lmht Khaikhai đã mua Tài khoản #18443 giá 50,000đ - 3 giờ trước huycoi1000000 đã mua Tài khoản #18438 giá 20,000đ - 6 giờ trước phamholy63 đã mua Tài khoản #18445 giá 50,000đ - 6 giờ trước Lukamoric17 đã mua Tài khoản #18447 giá 50,000đ - 7 giờ trước phamholy63 đã mua Tài khoản #18440 giá 29,000đ - 7 giờ trước Nhật Huy đã mua Tài khoản #18449 giá 50,000đ - 7 giờ trước thienngunguot đã mua Tài khoản #18441 giá 50,000đ - 7 giờ trước datcay112 đã mua Tài khoản #18444 giá 50,000đ - 7 giờ trước manhktvn đã mua Tài khoản #18450 giá 50,000đ - 7 giờ trước manhktvn đã mua Tài khoản #18451 giá 50,000đ - 8 giờ trước Phúc Hoàng đã mua Tài khoản #18439 giá 50,000đ - 8 giờ trước Long Võ đã mua Tài khoản #18295 giá 20,000đ - 9 giờ trước sangvakhang đã mua Tài khoản #18436 giá 50,000đ - 9 giờ trước nguyendoan050803 đã mua Tài khoản #18434 giá 50,000đ - 10 giờ trước Long Võ đã mua Tài khoản #18297 giá 20,000đ - 13 giờ trước

#69 - Vàng


● Rank: Vàng
● Tướng: 34
● Trang Phục: 17
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 34

Skin: 17

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

CARD 300,000đ

XEM ACC

ATM 210,000đ

MUA NGAY

#45 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 30
● Trang Phục: 15
● Bảng Ngọc: 70

Tướng: 30

Skin: 15

Ngọc: 70

Giảm giá: 0%

CARD 270,000đ

XEM ACC

ATM 189,000đ

MUA NGAY

#42 - Bạc


● Rank: Bạc
● Tướng: 31
● Trang Phục: 16
● Bảng Ngọc: 71

Tướng: 31

Skin: 16

Ngọc: 71

Giảm giá: 0%

CARD 250,000đ

XEM ACC

ATM 175,000đ

MUA NGAY

#51 - Bạc


● Rank: Bạc
● Tướng: 34
● Trang Phục: 19
● Bảng Ngọc: 74

Tướng: 34

Skin: 19

Ngọc: 74

Giảm giá: 0%

CARD 250,000đ

XEM ACC

ATM 175,000đ

MUA NGAY

#46 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 27
● Trang Phục: 10
● Bảng Ngọc: 70

Tướng: 27

Skin: 10

Ngọc: 70

Giảm giá: 0%

CARD 200,000đ

XEM ACC

ATM 140,000đ

MUA NGAY

#93 - Vàng


● Rank: Vàng
● Tướng: 29
● Trang Phục: 16
● Bảng Ngọc: 67

Tướng: 29

Skin: 16

Ngọc: 67

Giảm giá: 0%

CARD 200,000đ

XEM ACC

ATM 140,000đ

MUA NGAY