Nạp tiền Liện hệ FB Admin
Nhắn tin với admin
XEM UY TÍN Liên hệ FB Admin
  • 1 trongphu0903
  • 2 share5
  • 3 hasaki351456
  • 4 phucem1007
  • 5 truongbuku
mua ban acc lmht hieuakdz811 đã mua Tài khoản #26739 giá 50,000đ - 3 giờ trước hieuakdz811 đã mua Tài khoản #26742 giá 50,000đ - 3 giờ trước anhvu123144 đã mua Tài khoản #26751 giá 50,000đ - 4 giờ trước vu170105 đã mua Tài khoản #26736 giá 50,000đ - 7 giờ trước vu170105 đã mua Tài khoản #26762 giá 50,000đ - 8 giờ trước huy2007 đã mua Tài khoản #26759 giá 50,000đ - 1 ngày trước chichiu123 đã mua Tài khoản #26734 giá 50,000đ - 1 ngày trước phong3214 đã mua Tài khoản #26737 giá 50,000đ - 1 ngày trước phong3214 đã mua Tài khoản #26797 giá 50,000đ - 1 ngày trước tduong113 đã mua Tài khoản #26749 giá 50,000đ - 1 ngày trước quyen98 đã mua Tài khoản #24163 giá 9,000đ - 2 ngày trước huy2007 đã mua Tài khoản #26745 giá 50,000đ - 2 ngày trước Minh1111 đã mua Tài khoản #26740 giá 50,000đ - 2 ngày trước tuantato123 đã mua Tài khoản #24156 giá 9,000đ - 2 ngày trước tuantato123 đã mua Tài khoản #24143 giá 9,000đ - 2 ngày trước

#69 - Vàng


● Rank: Vàng
● Tướng: 34
● Trang Phục: 17
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 34

Skin: 17

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

CARD 300,000đ

XEM ACC

ATM 210,000đ

MUA NGAY

#45 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 30
● Trang Phục: 15
● Bảng Ngọc: 70

Tướng: 30

Skin: 15

Ngọc: 70

Giảm giá: 0%

CARD 270,000đ

XEM ACC

ATM 189,000đ

MUA NGAY

#42 - Bạc


● Rank: Bạc
● Tướng: 31
● Trang Phục: 16
● Bảng Ngọc: 71

Tướng: 31

Skin: 16

Ngọc: 71

Giảm giá: 0%

CARD 250,000đ

XEM ACC

ATM 175,000đ

MUA NGAY

#51 - Bạc


● Rank: Bạc
● Tướng: 34
● Trang Phục: 19
● Bảng Ngọc: 74

Tướng: 34

Skin: 19

Ngọc: 74

Giảm giá: 0%

CARD 250,000đ

XEM ACC

ATM 175,000đ

MUA NGAY

#46 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 27
● Trang Phục: 10
● Bảng Ngọc: 70

Tướng: 27

Skin: 10

Ngọc: 70

Giảm giá: 0%

CARD 200,000đ

XEM ACC

ATM 140,000đ

MUA NGAY

#93 - Vàng


● Rank: Vàng
● Tướng: 29
● Trang Phục: 16
● Bảng Ngọc: 67

Tướng: 29

Skin: 16

Ngọc: 67

Giảm giá: 0%

CARD 200,000đ

XEM ACC

ATM 140,000đ

MUA NGAY