Nạp tiền Liện hệ FB Admin
Nhắn tin với admin
XEM UY TÍN Liên hệ FB Admin
  • 1 cravena608
  • 2 Bulon1234
  • 3 Thanhden933
  • 4 nhan03
  • 5 gia_khiem
mua ban acc lmht Yoimiya1207 đã mua Tài khoản #22431 giá 100,000đ - 4 ngày trước nguyenthituongvan3222@gmail.com đã mua Tài khoản #22417 giá 100,000đ - 4 ngày trước cravena608 đã mua Tài khoản #22423 giá 100,000đ - 4 ngày trước cravena608 đã mua Tài khoản #22413 giá 100,000đ - 5 ngày trước kietem123 đã mua Tài khoản #22418 giá 100,000đ - 7 ngày trước huylaga14773 đã mua Tài khoản #22420 giá 100,000đ - 7 ngày trước gia_khiem đã mua Tài khoản #22414 giá 100,000đ - 1 tuần trước Thanhden933 đã mua Tài khoản #22416 giá 100,000đ - 1 tuần trước nhan03 đã mua Tài khoản #22410 giá 100,000đ - 1 tuần trước Bulon1234 đã mua Tài khoản #22411 giá 100,000đ - 2 tuần trước 0901358516 đã mua Tài khoản #22409 giá 100,000đ - 3 tháng trước truonggiang2k đã mua Tài khoản #22408 giá 100,000đ - 3 tháng trước ngohuybang đã mua Tài khoản #22403 giá 100,000đ - 3 tháng trước gia_khiem đã mua Tài khoản #22315 giá 20,000đ - 3 tháng trước Nguyễn vũ hiện đã mua Tài khoản #22304 giá 20,000đ - 3 tháng trước

#69 - Vàng


● Rank: Vàng
● Tướng: 34
● Trang Phục: 17
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 34

Skin: 17

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

CARD 300,000đ

XEM ACC

ATM 210,000đ

MUA NGAY

#45 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 30
● Trang Phục: 15
● Bảng Ngọc: 70

Tướng: 30

Skin: 15

Ngọc: 70

Giảm giá: 0%

CARD 270,000đ

XEM ACC

ATM 189,000đ

MUA NGAY

#42 - Bạc


● Rank: Bạc
● Tướng: 31
● Trang Phục: 16
● Bảng Ngọc: 71

Tướng: 31

Skin: 16

Ngọc: 71

Giảm giá: 0%

CARD 250,000đ

XEM ACC

ATM 175,000đ

MUA NGAY

#51 - Bạc


● Rank: Bạc
● Tướng: 34
● Trang Phục: 19
● Bảng Ngọc: 74

Tướng: 34

Skin: 19

Ngọc: 74

Giảm giá: 0%

CARD 250,000đ

XEM ACC

ATM 175,000đ

MUA NGAY

#46 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 27
● Trang Phục: 10
● Bảng Ngọc: 70

Tướng: 27

Skin: 10

Ngọc: 70

Giảm giá: 0%

CARD 200,000đ

XEM ACC

ATM 140,000đ

MUA NGAY

#93 - Vàng


● Rank: Vàng
● Tướng: 29
● Trang Phục: 16
● Bảng Ngọc: 67

Tướng: 29

Skin: 16

Ngọc: 67

Giảm giá: 0%

CARD 200,000đ

XEM ACC

ATM 140,000đ

MUA NGAY