Nạp tiền Liện hệ FB Admin
Nhắn tin với admin
XEM UY TÍN Liên hệ FB Admin
  • 1 loctdcm2018
  • 2 Nguyenvinh123
  • 3 Tvinhacvip
  • 4 vukhang6758
  • 5 phu8089
mua ban acc lmht minhngulam đã mua Tài khoản #23403 giá 20,000đ - 3 giờ trước minhngulam đã mua Tài khoản #23273 giá 20,000đ - 3 giờ trước Phanthanhquoc100 đã mua Tài khoản #23358 giá 50,000đ - 3 giờ trước haimit9 đã mua Tài khoản #23353 giá 50,000đ - 5 giờ trước Nguyenvinh123 đã mua Tài khoản #23343 giá 100,000đ - 6 giờ trước phu8089 đã mua Tài khoản #23357 giá 50,000đ - 7 giờ trước loctdcm2018 đã mua Tài khoản #23348 giá 50,000đ - 16 giờ trước loctdcm2018 đã mua Tài khoản #23452 giá 50,000đ - 16 giờ trước loctdcm2018 đã mua Tài khoản #23453 giá 50,000đ - 16 giờ trước loctdcm2018 đã mua Tài khoản #23336 giá 50,000đ - 16 giờ trước vukhang6758 đã mua Tài khoản #23325 giá 50,000đ - 18 giờ trước DuongTruongVu đã mua Tài khoản #23240 giá 20,000đ - 1 ngày trước Anhdunghehe đã mua Tài khoản #23275 giá 20,000đ - 1 ngày trước Tvinhacvip đã mua Tài khoản #23350 giá 50,000đ - 1 ngày trước Cutintq123 đã mua Tài khoản #23405 giá 20,000đ - 1 ngày trước

#69 - Vàng


● Rank: Vàng
● Tướng: 34
● Trang Phục: 17
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 34

Skin: 17

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

CARD 300,000đ

XEM ACC

ATM 210,000đ

MUA NGAY

#45 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 30
● Trang Phục: 15
● Bảng Ngọc: 70

Tướng: 30

Skin: 15

Ngọc: 70

Giảm giá: 0%

CARD 270,000đ

XEM ACC

ATM 189,000đ

MUA NGAY

#42 - Bạc


● Rank: Bạc
● Tướng: 31
● Trang Phục: 16
● Bảng Ngọc: 71

Tướng: 31

Skin: 16

Ngọc: 71

Giảm giá: 0%

CARD 250,000đ

XEM ACC

ATM 175,000đ

MUA NGAY

#51 - Bạc


● Rank: Bạc
● Tướng: 34
● Trang Phục: 19
● Bảng Ngọc: 74

Tướng: 34

Skin: 19

Ngọc: 74

Giảm giá: 0%

CARD 250,000đ

XEM ACC

ATM 175,000đ

MUA NGAY

#46 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 27
● Trang Phục: 10
● Bảng Ngọc: 70

Tướng: 27

Skin: 10

Ngọc: 70

Giảm giá: 0%

CARD 200,000đ

XEM ACC

ATM 140,000đ

MUA NGAY

#93 - Vàng


● Rank: Vàng
● Tướng: 29
● Trang Phục: 16
● Bảng Ngọc: 67

Tướng: 29

Skin: 16

Ngọc: 67

Giảm giá: 0%

CARD 200,000đ

XEM ACC

ATM 140,000đ

MUA NGAY