Nạp tiền Liện hệ FB Admin
Nhắn tin với admin
XEM UY TÍN Liên hệ FB Admin
  • 1 Kenup Kenup
  • 2 Vũ Việt Hoàng
  • 3 Oai Sợ Ma
  • 4 Phạm Tuấn
mua ban acc lmht Phạm Tuấn đã mua Tài khoản #12043 giá 9,000đ - 16 giờ trước Vũ Việt Hoàng đã mua Tài khoản #12096 giá 9,000đ - 2 ngày trước Vũ Việt Hoàng đã mua Tài khoản #12053 giá 9,000đ - 2 ngày trước Kenup Kenup đã mua Tài khoản #12044 giá 9,000đ - 2 ngày trước Kenup Kenup đã mua Tài khoản #12031 giá 9,000đ - 2 ngày trước Chi Bảo đã mua Tài khoản #12054 giá 9,000đ - 3 ngày trước Chi Bảo đã mua Tài khoản #12039 giá 9,000đ - 3 ngày trước Oai Sợ Ma đã mua Tài khoản #12036 giá 9,000đ - 3 ngày trước Trần Thị Thắm đã mua Tài khoản #12206 giá 9,000đ - 4 ngày trước Trần Thị Thắm đã mua Tài khoản #12268 giá 9,000đ - 4 ngày trước Văn Kiệt đã mua Tài khoản #12241 giá 9,000đ - 5 ngày trước Văn Kiệt đã mua Tài khoản #12037 giá 9,000đ - 5 ngày trước Trần Vũ Khánh Duy đã mua Tài khoản #12249 giá 9,000đ - 5 ngày trước Trần Vũ Khánh Duy đã mua Tài khoản #12155 giá 9,000đ - 5 ngày trước Trần Vũ Khánh Duy đã mua Tài khoản #12084 giá 9,000đ - 5 ngày trước

#69 - Vàng


● Rank: Vàng
● Tướng: 34
● Trang Phục: 17
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 34

Skin: 17

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

CARD 300,000đ

XEM ACC

ATM 210,000đ

MUA NGAY

#45 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 30
● Trang Phục: 15
● Bảng Ngọc: 70

Tướng: 30

Skin: 15

Ngọc: 70

Giảm giá: 0%

CARD 270,000đ

XEM ACC

ATM 189,000đ

MUA NGAY

#42 - Bạc


● Rank: Bạc
● Tướng: 31
● Trang Phục: 16
● Bảng Ngọc: 71

Tướng: 31

Skin: 16

Ngọc: 71

Giảm giá: 0%

CARD 250,000đ

XEM ACC

ATM 175,000đ

MUA NGAY

#51 - Bạc


● Rank: Bạc
● Tướng: 34
● Trang Phục: 19
● Bảng Ngọc: 74

Tướng: 34

Skin: 19

Ngọc: 74

Giảm giá: 0%

CARD 250,000đ

XEM ACC

ATM 175,000đ

MUA NGAY

#46 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 27
● Trang Phục: 10
● Bảng Ngọc: 70

Tướng: 27

Skin: 10

Ngọc: 70

Giảm giá: 0%

CARD 200,000đ

XEM ACC

ATM 140,000đ

MUA NGAY

#93 - Vàng


● Rank: Vàng
● Tướng: 29
● Trang Phục: 16
● Bảng Ngọc: 67

Tướng: 29

Skin: 16

Ngọc: 67

Giảm giá: 0%

CARD 200,000đ

XEM ACC

ATM 140,000đ

MUA NGAY