Nạp tiền Liện hệ FB Admin
Nhắn tin với admin
XEM UY TÍN Liên hệ FB Admin
  • 1 binhz7777
  • 2 baoboi2030
  • 3 haikien061
  • 4 ducpro1113
  • 5 bomayday1005
mua ban acc lmht dauson00 đã mua Tài khoản #27020 giá 50,000đ - 2 giờ trước binhz7777 đã mua Tài khoản #27002 giá 50,000đ - 3 giờ trước Nguyenduykhanh đã mua Tài khoản #26999 giá 50,000đ - 4 giờ trước nguyenvanthon đã mua Tài khoản #27006 giá 50,000đ - 5 giờ trước binhz7777 đã mua Tài khoản #27018 giá 50,000đ - 6 giờ trước thanh124426g đã mua Tài khoản #27012 giá 50,000đ - 11 giờ trước binhz7777 đã mua Tài khoản #27003 giá 50,000đ - 14 giờ trước binhz7777 đã mua Tài khoản #27015 giá 50,000đ - 15 giờ trước acc20vip đã mua Tài khoản #24551 giá 9,000đ - 15 giờ trước acc20vip đã mua Tài khoản #24322 giá 9,000đ - 15 giờ trước cucshit113 đã mua Tài khoản #26996 giá 50,000đ - 16 giờ trước Nhan8888 đã mua Tài khoản #27008 giá 50,000đ - 1 ngày trước Nhanrtuy666766 đã mua Tài khoản #24549 giá 9,000đ - 1 ngày trước Nhanrtuy666766 đã mua Tài khoản #24340 giá 9,000đ - 1 ngày trước binhz7777 đã mua Tài khoản #26993 giá 50,000đ - 1 ngày trước

#69 - Vàng


● Rank: Vàng
● Tướng: 34
● Trang Phục: 17
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 34

Skin: 17

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

CARD 300,000đ

XEM ACC

ATM 210,000đ

MUA NGAY

#45 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 30
● Trang Phục: 15
● Bảng Ngọc: 70

Tướng: 30

Skin: 15

Ngọc: 70

Giảm giá: 0%

CARD 270,000đ

XEM ACC

ATM 189,000đ

MUA NGAY

#42 - Bạc


● Rank: Bạc
● Tướng: 31
● Trang Phục: 16
● Bảng Ngọc: 71

Tướng: 31

Skin: 16

Ngọc: 71

Giảm giá: 0%

CARD 250,000đ

XEM ACC

ATM 175,000đ

MUA NGAY

#51 - Bạc


● Rank: Bạc
● Tướng: 34
● Trang Phục: 19
● Bảng Ngọc: 74

Tướng: 34

Skin: 19

Ngọc: 74

Giảm giá: 0%

CARD 250,000đ

XEM ACC

ATM 175,000đ

MUA NGAY

#46 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 27
● Trang Phục: 10
● Bảng Ngọc: 70

Tướng: 27

Skin: 10

Ngọc: 70

Giảm giá: 0%

CARD 200,000đ

XEM ACC

ATM 140,000đ

MUA NGAY

#93 - Vàng


● Rank: Vàng
● Tướng: 29
● Trang Phục: 16
● Bảng Ngọc: 67

Tướng: 29

Skin: 16

Ngọc: 67

Giảm giá: 0%

CARD 200,000đ

XEM ACC

ATM 140,000đ

MUA NGAY